Welkom
Glastuinbouwgebied Het Grootslag is gelegen in de provincie Noord-Holland, vlakbij het IJsselmeer. Daarmee is ook een van de natuurlijke krachten van het gebied weergegeven, namelijk de extra lichtinstraling van 8% ten opzichte van gemiddeld Nederland.
In de Polder Het Grootslag is een 370 ha groot gebied ontwikkeld als glastuinbouwconcentratiegebied. Afgelopen jaren is in dit gebied 200 ha bouwrijp gemaakt voor glastuinbouw. Hiervan is ruim 140 ha met kassen bebouwd of nog te bebouwen door tuinders die zich gevestigd hebben.

Lees hier meer over ons.
Locaties beschikbaar
De volgende locaties behoren tot de mogelijkheid.
Route
Contact
Bent u geïnteresseerd? Neem contact op voor meer info.
Kassen